ZAŁĄCZNIK I
DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI


§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument stanowi integralną część Regulaminu korzystania z serwisu kodyrabatowe.onet.pl.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest DailyDeal PL GmbH z siedzibą w Alt-Moabit 98, 10559 Berlin, Niemcy, Rejestr Handlowy: Amtsgericht Charlottenburg, HRB 144329 B, zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie właścicielem Serwisu.

3. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

5. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszym załączniku i rozpoczynające się dużą literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie korzystania z serwisu kodyrabatowe.onet.pl.


§ 2 Cel, zakres i podstawa zbierania danych

1. Administrator zbiera dane Uczestników w celu marketingu bezpośredniego własnych usług, w szczególności w celu informowania Uczestników o Kuponach rabatowych udostępnianych w Serwisie, ich ważności i innych przesłankach skorzystania z Kuponów rabatowych.

2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, a podstawą przetwarzania danych osobowych jest uprzednia zgoda Uczestnika.

3. Administrator przetwarza wyłącznie takie dane osobowe Uczestników, jak adres poczty elektronicznej.


§ 3 Cookies i dane eksploatacyjne

1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Serwisu, które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym Uczestnika. Ciastka, którymi posługuje się kodyrabatowe.onet.pl nie służą do zbierania danych osobowych Uczestników. Uczestnik decyduje o stosowaniu Plików Cookies na swoim Urządzeniu.

2. Serwis korzysta z następujących ciasteczek:

SESYJNE: przechowywane tymczasowo i usuwane automatycznie po upływie pewnego czasu lub po wyłączeniu strony lub przeglądarki internetowej. Cel: optymalizacja korzystania ze stron Serwisu, m.in. poprzez polepszenie nawigacji na stronie;

STAŁE: pozostają na urządzeniu przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Uczestnika na jego Urządzeniu końcowym. Cel: głównie przechowywanie informacji, czy użytkownik jest nowy, czy powracający oraz czy korzystał z Serwisu za pośrednictwem Partnera;

WEB BEACON: Znacznik „web beacon" to najczęściej przeźroczysty obraz elektroniczny, zazwyczaj o rozmiarze 1 na 1 piksel, który umieszczany jest na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail. Cel: monitorowanie aktywności i zachowań online Uczestnika;

ZEWNĘTRZNE: pliki cookies od serwisów partnerskich: np. facebook, google, google analytics. Cel: prowadzenie anonimowych statystyk.

3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można, np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.

4. W braku wyrażenia zgody przez Uczestnika na korzystanie przez Serwis z plików Cookies należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej. Przykładowo używając przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 8.0 należy: 1) Wybrać z menu „Narzędzia", a następnie „Opcje internetowe"; 2) Przejść do zakładki „Prywatność"; 3) Użyć suwaka w celu ustawienia preferencji.


§ 4 Prawo kontroli i dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

1. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2. W przypadku udzielenia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany w Serwisie.


§ 6. Postanowienia końcowe

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.