1. Strona główna
  2. Blog
  3. Emocje
  4. Wawrzyniec pokazuje, jaka jesień następuje!

Wawrzyniec pokazuje, jaka jesień następuje!

 20 września 2013
Admin dla Emocje

kult świętychKult świętych

Skala oraz rodzaj kultu świętych zależy od wyznania oraz kraju zamieszkania. W katolicyzmie można odnaleźć licznych świętych, którym wierzący oddają taki szczególny szacunek. Wyjątkowym kultem czczona jest przez katolików Maria z Nazaretu, matka Jezusa. Podobnie wyznawcy prawosławia uznają kult świętych, okazując go przede wszystkim przez oddawanie czci relikwiom i ikonom świętych. Wyznania reformacyjne, protestantyzm oraz anglikanizm, odrzucają natomiast jakikolwiek rodzaj kultu świętych. W Polsce kult świętych jest mocno rozpowszechniony i licznie praktykowany. Często czczeni są jednak święci, którzy nie pochodzili z naszego kraju. Między innymi przez historyczne warunki (wojny, zabory, okupacje) mamy dość niewielu świętych i błogosławionych. Trudne czasy nie sprzyjały długotrwałym procesom kanonizacyjnym, których często nie rozpoczynano, bądź nie były one doprowadzane do końca.

Święty Wawrzyniec

obraz przedstawiający świętego wawrzyńcaJednym ze świętych, który nie wywodził się z Polski, ale jest tu znany i czczony, jest Święty Wawrzyniec. Istnieje niewiele wiarygodnych źródeł informujących o Wawrzyńcu, dlatego wiedza na jego temat jest dość ograniczona. Nie wiadomo nawet, kiedy się urodził. Znana jest jedynie data jego śmierci: 10 sierpnia 258 roku. Według Akt Męczeństwa Wawrzyniec pochodził z Hiszpanii. Po przybyciu do Rzymu został archidiakonem i zaufaną osobą papieża Sykstusa II. Podczas prześladowań Kościoła bronił dóbr przed dekretem cesarza Waleriana (253-260) i w końcu rozdał je ubogim. W konsekwencji zmarł śmiercią męczeńską przypalany ogniem. Współcześnie Święty Wawrzyniec dalej uznawany jest za opiekuna ognia, który dba, by ten żywioł pomagał ludziom, nie wyrządzając przy tym szkód. Poza tym patronuje on ubogim, piekarzom, kucharzom, bibliotekarzom oraz pszczelarzom. Do dziś udało się zachować dawne zwyczaje, np.: w dzień jego święta odbywa się święcenie masła. Na południu Polski Święty Wawrzyniec uznawany jest za patrona pszczelarzy; w czasie jego wspomnienia święci się dlatego miód i daje się go rodzinie i przyjaciołom. Istnieje wiele powiedzeń odnoszących się do osoby Świętego Wawrzyńca, m.in.: „Gdy na Wawrzyńca orzechy obrodzą - to w zimie mrozy dogodzą.” czy „Wawrzyniec pokazuje, jaka jesień następuje.”.